Velkommen til People’s bestyrelsesevalueringer

People’s bestyrelsesevaluering

Vores bestyrelsesevaluering har i mere end 12 år hjulpet bestyrelsesformænd med en saglig og kompetent evaluering af deres bestyrelse. People’s evalueringsværktøj er nok Danmarks ældste og mest anvendte bestyrelsesevaluering hos børsnoterede selskaber og fonde!

Vi kan også hjælpe dig med din bestyrelse – kontakt os for en uforpligtende snak – klik her!

Med en bestyrelsesevaluering fra People opnår du:

  • En faglig kompetent evaluering af din bestyrelse, dens kompetencer og dens relation til direktionen
  • Et unikt billede af din bestyrelse og en sammenligning den med op mod 100 andre evalueringer
  • En handlingsplan for hvorledes din bestyrelse kan løftes op på næste niveau
  • Evalueringen imødekommer de anbefalinger, som Nørby-udvalget beskriver i rapporten om God Selskabsledelse

People’s bestyrelsesevaluering er kendetegnet ved at være:

  • Simpel og lige til! Der skal afsættes minimal tid sammenlignet med andre evalueringer
  • En selvevaluering – evalueringen baseres på egne input. Vi tror på at det er bestyrelsen selv, der kender den bedst
  • En sammenligning med op mod 100 andre evalueringer blandt store og mellemstore danske selskaber og fonde

Hvad siger andre om People’s evalueringsværktøj?

Jørgen Huno Rasmussen, Bestyrelsesformand for TRYG A/S, Lundbeckfonden m.f.

”Det er vigtigt, at de bestyrelser jeg leder eller indgår i, bidrager konstruktivt og værdifuldt til ledelsen af selskabet. Derfor følger jeg anbefalingen fra God Selskabsledelse om systematisk bestyrelsesevaluering. Jeg har i den forbindelse haft stor glæde af samarbejdet med People. Deres bestyrelsesevaluering giver et passende indblik, og det er samtidigt en overkommelig proces at indpasse i en bestyrelses mange opgaver. ”

Mats Pettersson, Bestyrelsesformand for Genmab A/S m.f.

”En evaluering af en bestyrelse er for mig at se, et vigtigt værktøj til løbende at udvikle bestyrelsen og dennes samarbejde med direktionen. Til at facilitere processen omkring evalueringen, har jeg gennem årene haft glæde af People’s evalueringsværktøj. People har vist os at en evalueringsproces kan afholdes med et mindre tidsforbrug og ligeledes mindre omkostninger end hvad der ellers kan være kendetegnet for branchen.”

Jens Jørgen Henriksen, Bestyrelsesformand for Thisted Forsikring og Tican A/S 

”Jeg har i en årrække benyttet mig af People’s assistance i forbindelse med evaluering af mine bestyrelser. Det er vigtigt for mig, at bestyrelsen fungerer bedst muligt på trods at nogle gange forskellige interesser. Evalueringen sikrer, at jeg løbende holder fokus på, hvorledes bestyrelsen fungerer og People’s hjælp har forbedret bestyrelsesarbejdet væsentligt. På det sidste har vores brug af People’s refleksionsmodel i forbindelse med evalueringerne givet et yderligere løft. Desuden er Geert Egger en god og kompetent sparringspartner i et til tider vanskeligt felt.”

People har tidligere hjulpet mange danske selskaber med deres bestyrelsesevaluering. Blandt dem kan nævnes:

Tryg - bestyrelsesevaluering
Innovationsfonden - bestyrelsesevalueringer
Tryg - bestyrelsesevaluering
Tican
Tican
Tryghedsgruppen

Ring gerne til os for en uforpligtende snak om udvikling af din bestyrelse

People logo frittet

Kontakt os:

Bestyrelsesevaluering.dk
V/ People aps
Mosevej 12
3450 Allerød
+45 6058 1100
info@bestyrelsesevaluering.dk
www.bestyrelsesevaluering.dk

Klik her for at se mere om menneskene bag

Hvem er People?

People aps er et konsulenthus der bistår store og mellemstore danske selskaber med forretningsdrevet organisationsudvikling.

People har ekspertisen og erfaringen med at skabe sammenhæng og strategisk retning inden for organisationsudvikling. Vi samarbejder tæt med virksomheden i en aftalt periode og sikrer, at resultaterne herefter kan videreføres i eget regi.

Læs mere på: www.people.dk

Vil du kontaktes?