Evalueringsværktøjets opbygning

People’s værktøj til evaluering af bestyrelsen er opdelt i 3 dele med hver sit fokus. Krav-delen tager udgangspunkt i de tre fokusområder som lovkravene foreskriver. Samarbejds-delen fokuserer på sammenspillet mellem bestyrelse og direktion samt internt i bestyrelsen, mens feedback-delen er en individuel feedback til hvert bestyrelsesmedlem samt medlem af direktionen.

 

vaerktoejets-opbygning2

Nemt og enkelt i anvendelsen

Selv om der kan ligge rigtig meget i hver af disse dele, er People’s bestyrelsesevauering anderkendt for dens simple og meget anvendelige form. Den afholdes med et relativt lavt tidsforbrug fra både bestyrelsen og dens formand.

Forløbet af en evaluering

Det er afgærende for de fleste bestyrelser at evalueringen ikke er tidskrævende. En proces med os optager blot 3 timer på et bestyrelsesmøde. Alt anden foregår inden og efter.

forlob2

Forberedelsen er som ved alle andre processer afgørende. Det samlede forløb løber typisk over 3 måneder.

Effektivt bestyrelsesarbejde

“Bestyrelsens virkelige udfordring er ikke at sikre overholdelse via regulering – men at sikre høj perfor­mance. For at opnå det, må de systematisk granske deres formål, opgaver, talenter, information og dags­orden”. David A. Nadler: Building better boards.Harvard...

læs mere

10 konkrete råd om bestyrelses-evalueringer

Igennem de sidste ti år har People A/S gennemført godt et halvt hundrede bestyrelsesevalueringer for større, danskbaserede virksomheder – de fleste med internationale aflæggere. Blandt andet for Novozymes gennem en længere årrække. Evalueringerne har vist nogle...

læs mere

Kontakt os gerne

Vi stiller os gerne til rådighed for sparring og fordybelse om evalueringer af bestyrelser, direktioner og organisationer

People logo frittet

People Aps
Mosevej 12
3450 Allerød
info@people.dk

Troels Tang
Partner
Tlf: 60581100
Mail: tta@people.dk

Geert Egger
Adm. Direktør
Tlf: 28443000
Mail: geg@people.dk

Skal vi kontakte dig?