Nyheder og blog

Her ser du vores seneste nyheder, artikler og blog-indlæg om evaluering af bestyrelser.

Foruden vores blog anbefaler vi altid at læse rapporten og God Selskabsledelse som kan findes via følgende link:

https://corporategovernance.dk/gaeldende-anbefalinger-god-selskabsledelse

http://borsen.dk/opinion/blogs/view/17/1476/bestyrelsesevaluering_er_blevet_et_must.html

Effektivt bestyrelsesarbejde

“Bestyrelsens virkelige udfordring er ikke at sikre overholdelse via regulering – men at sikre høj perfor­mance. For at opnå det, må de systematisk granske deres formål, opgaver, talenter, information og dags­orden”. David A. Nadler: Building better boards.Harvard...

10 konkrete råd om bestyrelses-evalueringer

Igennem de sidste ti år har People A/S gennemført godt et halvt hundrede bestyrelsesevalueringer for større, danskbaserede virksomheder – de fleste med internationale aflæggere. Blandt andet for Novozymes gennem en længere årrække. Evalueringerne har vist nogle...

Til Bestyrelse og Direktion

En bestyrelsesevaluering forbedrer samspillet mellem direktion og bestyrelse og sætter fokus på bestyrelsens rolle og kompetencer. Den giver virksomheden en faktuel platform for diskussion af både status og forbedringsmuligheder, f.eks i samarbejdet mellem bestyrelse...

Vores evalueringsværktøj er baseret på erfaringer fra bl.a.