Til Bestyrelse og Direktion

En bestyrelsesevaluering forbedrer samspillet mellem direktion og bestyrelse og sætter fokus på bestyrelsens rolle og kompetencer. Den giver virksomheden en faktuel platform for diskussion af både status og forbedringsmuligheder, f.eks i samarbejdet mellem bestyrelse...

10 konkrete råd om bestyrelses-evalueringer

Siden 2002 har People A/S gennemført op mod hundrede bestyrelsesevalueringer for større, danskbaserede virksomheder – de fleste med internationale aflæggere. Blandt andet for Novozymes gennem en længere årrække. Evalueringerne har vist nogle fællestræk, der måske kan...

Effektivt bestyrelsesarbejde

“Bestyrelsens virkelige udfordring er ikke at sikre overholdelse via regulering – men at sikre høj perfor­mance. For at opnå det, må de systematisk granske deres formål, opgaver, talenter, information og dags­orden”. David A. Nadler: Building better boards.Harvard...