“Bestyrelsens virkelige udfordring er ikke at sikre overholdelse via regulering – men at sikre høj perfor­mance. For at opnå det, må de systematisk granske deres formål, opgaver, talenter, information og dags­orden”. David A. Nadler: Building better boards.Harvard Business Review 2004

People har i mange år fungeret som en uvildig sparringspartner for en bestyrelse, som ønsker fokus på høj performance. Ofte er det helt centrale spørgsmål som hvad er bestyrelsens mandat vs direktionen, som kan være hæmmende for udviklingen af både bestyrelsen og direktionen. People kan ikke komme med den færdige løsning på problemet, men med en evaluering bliver spørgsmålet taget op, således at bestyrelsen og direktionen i fællesskab kan italesætte hvorledes mandaterne skal placeres bedst i netop deres organisation.

Kontakt os gerne hvis du er interesseret i uvildig sparring omkring din bestyrelses effektivitet, mandat eller evaluering.