Building the Future

Kunder og testimonials

Er du interesseret i at få en reference fra en af vores tidligere eller nuværende kunder, så lad os endelig høre og vi skaber gerne en kontakt. Se også vores testimonials fra tre af vores nuværende kunder

“Det er vigtigt, at de bestyrelser jeg leder eller indgår i, bidrager konstruktivt og værdifuldt til ledelsen af selskabet. Derfor følger jeg anbefalingen fra God Selskabsledelse om systematisk bestyrelsesevaluering. Jeg har i den forbindelse haft stor glæde af samarbejdet med People. Deres bestyrelsesevaluering giver et passende indblik, og det er samtidigt en overkommelig proces at indpasse i en bestyrelses mange opgaver.”

Jørgen Huno Rasmussen, Bestyrelsesformand for TRYG A/S, Lundbeckfonden m.f.

“En evaluering af en bestyrelse er for mig at se, et vigtigt værktøj til løbende at udvikle bestyrelsen og dennes samarbejde med direktionen. Til at facilitere processen omkring evalueringen, har jeg gennem årene haft glæde af People’s evalueringsværktøj. People har vist os at en evalueringsproces kan afholdes med et mindre tidsforbrug og ligeledes mindre omkostninger end hvad der ellers kan være kendetegnet for branchen.”

Mats Pettersson, Bestyrelsesformand for Genmab A/S m.f.

“Jeg har i en årrække benyttet mig af People’s assistance i forbindelse med evaluering af mine bestyrelser. Det er vigtigt for mig, at bestyrelsen fungerer bedst muligt på trods at nogle gange forskellige interesser. Evalueringen sikrer, at jeg løbende holder fokus på, hvorledes bestyrelsen fungerer og People’s hjælp har forbedret bestyrelsesarbejdet væsentligt. På det sidste har vores brug af People’s refleksionsmodel i forbindelse med evalueringerne givet et yderligere løft. Desuden er Geert Egger en god og kompetent sparringspartner i et til tider vanskeligt felt.”

Jens Jørgen Henriksen, Bestyrelsesformand for Tican A/S og Thisted Forsikring

Baggrund

Historien bag 

Vi – d.v.s. konsulenthuset People ApS – blev stiftet i år 2000.

I år 2002, lige efter at Nørby-udvalget har udgivet rapporten “God Selskabsledelse”,  spurgte Novozymes Bestyrelsesformand Henrik Gürtler, om People ApS kunne udvikle en enkel metode for afholdelse af en bestyrelsesevaluering, som imødekom rapportens anbefalinger.

Siden da har vores metode været anvendt ca. 80 gange. Dette hovedsageligt for børsnoteret selskaber eller fonde med hovedkontor i Danmark